Uzņemšana

Uzņemam bērnus no 1,5 - 6 gadu vecumam jebkurā laikā, ja ir brīvas vietas. 

Pieteikties klātienes sarunai un bērnudārza apskatei var aizpildot  pieteikuma formu. 

1 - 2 reizes gadā rīkojam Atvērto durvju dienas (pavasarī un rudenī), līdz ar to, ja bērniņš vēl ir mazs, bērnudārza apskati labāk ieplānot Atvērto Durvju dienas ietvaros.

Jebkurā laikā var pierakstīties rindā.

UZŅEMŠANAS PROCESS

Vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums par bērna uzņemšanu Pirmsskolas izglītības iestādē "Ketes mājā", norādot vēlamo uzņemšanas datumu. 3 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas vecāks paraksta pakalpojuma līgumu, kurā norādīts iesniegumā minētais uzsākšanas datums.

Grupiņas tiek komplektētas uz 1.septembri, taču uzņemšana notiek arī gada vidū, ja ir brīvas vietas. Ja periodā septembris - maijs iesniegumā norādītais uzņemšanas datums ir ilgāks par 1 mēnesi, vecākam jāmaksā vietas saglabāšanas maksa - 100 Eur par 1 mēnesi.

Bērnudārza gaitu uzsākšanas dienā vecāki ierodas administrācijā un iesniedz nepieciešamos dokumentus:

  • medicīnas karte (forma u026), potēšanas pases kopija (ja attiecināms), izziņa no ģimenes ārsta, izdota ne ātrāk vai vēlāk kā 3 dienas pirms uzsākšanas, ar ierakstu: "Pedikuloze nav. Saskare ar infekcijas slimībām nav".
  • dzimšanas apliecības kopija
  • aizpildīta anketa (anketas formu izsniedzam tikšanās laikā).

Uzsākšanas dienā starp bērna vecākiem un iestādi tiek noslēgts ēdināšanas pakalpojuma līgums. Vecāki paraksta bērna personas lietu, kas glabājas iestādē un iekšējās, kārtības un drošības noteikumus. 

ATSKAITĪŠANA

Lai izstātos no bērnudārza, vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā lūdz bērnu atskaitīt no iestādes un norāda vēlamo atskaitīšanas datumu. Saskaņā ar līgumu, iesniegums par līguma pārtraukšanu, jāiesniedz  vismaz 30 kalendārs dienas iepriekš. Atskaitīšanas dienā vecāki var saņemt bērna medicīnas dokumentus.

CENRĀDIS

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma mēneša maksa  - 340,00 EUR (no 01.09.2018)

Pirmsskolas izglītības pakalpojums ar atlaidi māsām/brāļiem - 305,00 EUR

Maksa par ēdināšanu: 4.35 EUR dienā (3 ēdienreizes) - tiek aprēķināta pēc fakta.


Ir pieejams pašvaldību (Rīga, Ķekava, Mārupe, Babīte, Ādaži, Carnikava, Ikšķile, Ozolnieki) līdzfinansējums, kā arī ir iespēja slēgt līgumu par līdzfinansējumu ar citām pašvaldībām, ja ir nepieciešamība.

 

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksās ir iekļauti visi mācību līdzekļi, radošo darbu materiāli un tādas papildus nodarbības kā māla veidošana. .