Uzņemšana

Uzņemam bērnus no 1,5 - 6 gadu vecumam jebkurā laikā, ja ir brīvas vietas. 

Pieteikties klātienes sarunai un bērnudārza apskatei var aizpildot  pieteikuma formu. 

1 - 2 reizes gadā rīkojam Atvērto durvju dienas (pavasarī un rudenī), līdz ar to, ja bērniņš vēl ir mazs, bērnudārza apskati labāk ieplānot Atvērto Durvju dienas ietvaros.

Jebkurā laikā var pierakstīties rindā.

UZŅEMŠANAS PROCESS

Vecākiem jāiesniedz rakstisks iesniegums par bērna uzņemšanu Pirmsskolas izglītības iestādē "Ketes mājā", norādot vēlamo uzņemšanas datumu.

Pirms bērnudārza gaitu uzsākšanas vecāki iesniedz nepieciešamos dokumentus:

  • medicīnas karte (forma u026), potēšanas pases kopija (ja attiecināms), izziņa no ģimenes ārsta, izdota ne ātrāk vai vēlāk kā 3 dienas pirms uzsākšanas, ar ierakstu: "Pedikuloze nav. Saskare ar infekcijas slimībām nav".
  • dzimšanas apliecības kopija
  • aizpildīta anketa (anketas formu izsniedzam tikšanās laikā).

Uzsākšanas dienā starp bērna vecākiem un iestādi tiek noslēgts Pirmsskolas izglītības pakalpojuma līgums, un ēdināšanas pakalpojuma līgums. Vecāki paraksta bērna personas lietu, kas glabājas iestādē.

ATSKAITĪŠANA

Lai izstātos no bērnudārza, vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā lūdz bērnu atskaitīt no iestādes un norāda vēlamo atskaitīšanas datumu. Saskaņā ar līgumu, iesniegums par līguma pārtraukšanu, jāiesniedz  vismaz 30 kalendārs dienas iepriekš. Atskaitīšanas dienā vecāki var saņemt bērna medicīnas dokumentus.

CENRĀDIS

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma mēneša maksa  - 325,00 EUR

Pirmsskolas izglītības pakalpojums ar atlaidi māsām/brāļiem - 305,00 EUR

Maksa par ēdināšanu: 4.35 EUR dienā (3 ēdienreizes) - tiek aprēķināta pēc fakta.


Ir pieejams pašvaldību (Rīga, Ķekava, Mārupe, Babīte, Ādaži, Carnikava, Ikšķile, Ozolnieki) līdzfinansējums, kā arī ir iespēja slēgt līgumu par līdzfinansējumu ar citām pašvaldībām, ja ir nepieciešamība.

 

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksās ir iekļauti visi mācību līdzekļi, radošo darbu materiāli un tādas papildus nodarbības kā māla veidošana. .