UZŅEMŠANA

Uzņemam bērnus no 1,5- 6 gadu vecumam

Šobrīd ir palikušas tikai dažas brīvas vietiņas vecumā no 1.5-3 gadi, bet ir iespēja pierakstīties arī rindā. Vēlams pierakstīties rindā vismaz gadu uz priekšu. Lielākās izmaiņas grupiņu sastāvā parasti notiek vasaras periodā, līdz ar to lielāka iespējamība uzņemšanai būs ar jaunā mācību gada sākumu. Mēdzam uzņemt bērnus arī gada vidū, pie nosacījuma, ja ir brīvas vietas atbilstošā vecuma grupā.

Pieteikties klātienes sarunai un bērnudārza apskatei var, aizpildot  pieteikuma formu, bet vislabāk - zvaniet!

1 reizi gadā rīkojam Atvērto durvju dienas (pavasarī), līdz ar to, ja bērniņš vēl ir mazs, bērnudārza apskati labāk ieplānot Atvērto Durvju dienas ietvaros.

UZŅEMŠANAS PROCESS

Bērnudārzā uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma. Lai bērns tiktu uzņemts b/d “Ketes māja” vecākiem ir jāiesniedz rakstisks/elektronisks iesniegums, kurā lūdz bērnu uzņemt iestādē un norāda vēlamo uzņemšanas datumu.

Ja periodā no septembra līdz maijam ir atbrīvojusies vieta un vecāks uzraksta iesniegumu, kurā norādītais uzņemšanas datums ir ilgāks par vienu mēnesi, vecākam jāmaksā vietas saglabāšanas maksa – 100,00 Eur.

Pēc iesnieguma saņemšanas iestāde sagatavo līgumu, kurš vecākiem jāparaksta 5 darba dienu laikā no saņemšanas brīža (e-pastā).  Pirms bērnudārza gaitu uzsākšanas vecāki iesniedz nepieciešamos dokumentus:

  • medicīnas karte - forma u026
  • potēšanas pases kopija - forma u063
  • izziņa no ģimenes ārsta par pedikulozi un saskari ar infekcijas slimībām (izdota ne ātrāk kā 3 dienas pirms uzsākšanas)
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādīšanai)
  • aizpildīta anketa

Starp bērna vecākiem un iestādi tiek noslēgts Pirmsskolas izglītības pakalpojuma līgums.  Vecāki paraksta bērna personas lietu, kas glabājas iestādē un iekšējās kārtības un drošības noteikumus, kā arī atļaujas bērna fotogrāfēšanai. 

ATSKAITĪŠANA

Lai izstātos no bērnudārza, vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā lūdz bērnu atskaitīt no iestādes un norāda vēlamo atskaitīšanas datumu. Saskaņā ar līgumu, iesniegums par līguma pārtraukšanu, jāiesniedz  vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš. Atskaitīšanas dienā vecāki var saņemt bērna medicīnas dokumentus.

CENRĀDIS

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma mēneša maksa Vecrīgas filiālē - 520.00 EUR 

Pirmsskolas izglītības pakalpojums ar atlaidi māsām/brāļiem - 500.00 EUR

Maksa par ēdināšanu: 5.34 EUR dienā (3 ēdienreizes/ēdiens gatavots uz vietas) - tiek aprēķināta pēc faktiskā apmeklējuma.

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksās ir iekļauti visi mācību līdzekļi un radošo darbu materiāli.

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma mēneša maksa Āgenskalna filiālē - 450.00 EUR

Maksa par ēdināšanu: 4.95 EUR dienā (3 ēdienreizes/ēdienu piegādā  SIA "Sof.Ri") - tiek aprēķināta pēc faktiskā apmeklējuma.

Ir pieejams pašvaldību (Rīga, Ķekava, Mārupe, Babīte, Ādaži, Carnikava, Ikšķile, Jūrmala u.c.) līdzfinansējums, kā arī ir iespēja slēgt līgumu par līdzfinansējumu ar citām pašvaldībām, ja ir nepieciešamība.