Dienas ritms


7:30 - 9:00 Ierašanās bērnudārzā 

Laikā no 7:00-8:00 darbojas dežūrgrupiņa.

8:30 Brokastis

9:00 Brīvā spēle 

Paralēli notiek dienas radošā nodarbība, kurā audzinātāja ar bērniem darbojas vai nu individuāli, vai nelielā grupiņā.

9:00-9:30 Gatavošanās skolai (tikai 5,6gadnieki)

10:00-10:15 Mantu kārtošana

10:15-10:50 – Ritmiskā daļa jeb integrētā rotaļnodarbība.

Sasveicināšanās aplis, gliemežu tīšana, sarunas, rotaļas, pirkstiņspēles, dzejolīši un citas nodarbes ar uzsvaru uz konkrētās dienas ievirzi (valodiņas attīstība, matemātika, dabaszinības utt.)

11:00 Pastaiga, aktivitātes ārā (Doma dārzs vai Doma baznīcas spēļlaukums)

12:00 Pasaciņa

Īpašs rituāls pirms pusdienām. Svecītes iedegšana, dziesmiņas, lavandas eļļiņa. Audzinātāja 2 nedēļas stāsta vienu pasaku, otrajā nedēļā pasaku izspēlē ar pašgatavotiem rekvizītiem, lellītēm. Pasaku reizēm izspēlē arī kāds no bērniem.

12:20 Pusdienas

13:00-15:00 Diendusa

15:30 Launags

16.00-19.00 Brīvā spēle, pulciņi pēc izvēles.

18:00-19:00 Dežūrgrupiņa.

 

NEDĒĻAS RITMS/RADOŠĀS NODARBĪBAS

 

PIRMDIENA - Zīmēšana ar krītiņiem

Bērni līdzi nes ziedus istabiņas izgreznošanai

OTRDIENA - Veidošana- māls, veidojamā masa, plastika, vasks u.c.

TREŠDIENA - Gleznošana ar akvareļiem

CETURTDIENA - Filcēšana, rokdarbi

Bērni līdzi nes kādu dārzeni, kuru iepazīst, ja nav zināms, apskata, pasmaržo, tad sagriež un vēlāk apēd.

PIEKTDIENA - Mājturība, cepumu cepšana

Bērni līdzi nes kādu auglīti, kuru iepazīst, ja nav zināms, apskata, pasmaržo, tad sagriež un apēd :)GADA RITMS

Mēs dzīvojam pēc Saules rita un ievērojam latviešu gadskārtas un svētkus.

Svētki bērnudārzā ir ļoti nozīmīga gada ritma sastāvdaļa. Tie rada izpratni par gadalaiku un cilvēka paša ritmiem. Bērnos tiek rosinātas gaidas, brīnuma sajūta un saviļņojums. Bērni gatavojas svētkiem ar tiem atbilstošām dziesmām un rotaļām, piedalās dekorāciju gatavošanā un cep īpašus gardumus (sklandrauši, pīrāgi, piparkūkas utt.). Svētku reizēs kopā ar vecākiem par būtiskāko uzskatām prieku, kopības un atbrīvotības sajūtu, tāpēc, kaut arī mēs gatavojam, piemēram, Ziemassvētku uzvedumu, tas nebūt nenozīmē, ka tas būs perfekts. Bērni ir dažādi! Tie, kas jutīsies droši visticamāk varēs izpildīt kādas lielākas lomiņas, bet kāds mazakais, ieraugot mammu, ne par ko nebūs pierunājams "kāpt uz skatuves". Tā notiek un tā tas drīkst būt!

SEPTEMBRIS

Mācību gada sākums. Draudzības diena.

Miķeļdiena. Ražas svētki.

OKTOBRIS

Maizes svētki.

NOVEMBRIS

Mārtiņdiena*. Bērnudārza dzimšanas dienas svinības.

Lāčplēša diena. Piemiņas diena, gājiens uz Rīgas pils mūri, svecīšu iedegšana.

Latvijas dzimšanas diena.

DECEMBRIS

Advente (Atzīmē grupiņas lokā iededzot svecīti Adventa vainagā)

Ziemassvētki*

FEBRUĀRIS

Meteņa diena. Pīrāgdiena.

MARTS, APRĪLIS

Lielā diena. Pavasara saulgrieži. Olu krāsošana, ripināšana, rotaļas.

Kristīgās Lieldienas (Audzinātāju veidota teātra izrāde bērniem)

MAIJS

Ģimenes diena*

Izlaidums (Piedalās tikai absolventi ar savām ģimenēm)

Bērnudārza kopīgais izbraukums – pikniks*

JŪNIJS

Vasaras saulgrieži.


Bērnu dzimšanas dienas - atzīmējam visa gada garumā. Gaviļnieks kopā ar istabiņas biedriem pats taisa cepumu kūku (vecākiem lūgums atnest sastāvdaļas),iet dzimšanas dienas rotaļā, klausās īpašo dzimšanas dienas pasaku, uzvelk īpašu apmetnīti un saņem bērnu un audzinātājas meistarotās dāvaniņas.


Ar * (zvaigznīti) atzīmēti svētki,kuros bērni piedalās kopā ar vecākiem.