INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS

Pēcpusdienās bērniem ir iespēja apmeklēt dažādus papildus pulciņus.

Kokapstrāde/ Skolotājs Ainārs 

Nodarbībās bērni darbojas ar dažādiem darba rīkiem, āmuru, zāģi, smilšpapīru. Vienkāršākie darbiņi ietver naglu dzīšanu koka bluķī, slīpēšanu, zāģēšanu, griešanu. Nodarbības iecīnījuši kā puikas, tā meitenes. Kokapstrāde māca bērniem roku darba vērtību, pacietību, kā arī lietu iesākšanu un pabeigšanu līdz galam. Mācību gada ietvaros, ar Aināra palīdzību, bērni paši sev izgatavo rotaļlietas, kā arī palīdz grupiņas mantu labošanā.

Mūzikas un ritma nodarbības/ Skolotāja Zane

Nodarbības vērstas ne tikai uz sākotnējās elementārās muzikālās spējas – muzikālās atmiņas, dzirdes un ritma izjūtas attīstīšanu, bet arī personības intelekta attīstīšanu kopumā. Muzicēšana ir īpaši labvēlīga smadzeņu darbības attīstībai un pirmsskolas vecums ir visefektīvākais vecumposms, kad bērnam var palīdzēt atraisīt, veicināt un atklāt muzikālās spējas un dotības. Nodarbībās tiek izmantotas gan K. Orfa metodes, gan dažādas radošās mūzikas terapijas metodes, veicinot bērna pašizpausmi, kopīgi dziedot, kustoties un muzicējot, izmantojot dažādus elementārus ritma mūzikas instrumentus un skanošos žestus. Bērni apgūst gan bērnu dziesmas, gan iepazīst latviešu folkloras bagātību – dziesmas, rotaļas, dančus.


Jogas nodarbības/ Skolotāja Līva 

Nodarbības ar jogas pozu (asanu), elpošanas vingrinājumu un dažādu uzdevumu un spēļu palīdzību attīsta bērna fizisko ķermeni, radot bērnā izjūtu par savu ķermeni, tā robežām, kā arī veicinot izpratni par veselīgiem paradumiem. Tiek attīstīta bērna iekšējā līdzsvara izjūta un koncentrēšanās spējas. Bērni tiek rosināti sajust un cienīt paši sevi, citus un vidi sev apkārt. Nodarbība tradicionāli sākas ar sasveicināšanos – sasveicināšanos ar debesīm (sauli, mēnesi, zvaigznēm), sasveicināšanos ar Zemi un sasveicināšanos ar pašiem ar sevi un citiem. Neiztrūkstošs elements nodarbībās ir brīva un radoša kustība, kas dod bērnam brīvību izpaust sevi, gan radot pašiem savas “jogas” pozas, gan dejojot vai kā citādi kustoties mūzikas pavadījumā.

Angļu valodas nodarbības  (šobrīd nenotiek)

Pirmsskolas vecuma bērnu valodu mācību programma ir vienkārša, bet tajā ir ļoti efektīvi vingrinājumi: kustību spēles mūzikas pavadībā, dziesmiņas svešvalodā, teatralizēti miniuzvedumi, vingrinājumi, kuros izmanto signālkartītes ar attēliem, audio un video materiāli, kā arī valodas apguve caur prakstisku darbošanos dažādās situācijās.

Sports/ Skolotājs Leonīds 

Galvenais uzdevums šajās nodarbībās ir radīt interesi, patiku pret sporta nodarbībām un fiziskām aktivitātēm, ievērojot bērnu vecumposmu īpatnības, kā arī attīstīt vispusīgi fizisko sagatavotību un pilnveidot kustību pamatprasmes.

Sporta treniņos bērni trenera vadībā attīsta ātrumu, veiklību, lokanību, kustību reakcijas ātrumu un spēku, pilnveido kustību pamatprasmes- skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu un citas. Atbilstoši bērnu vecumposmam bērni apgūst jaunu spēļu noteikumus. Nodarbību laikā audzēkņi darbojas individuāli, pāros un grupās, tādējādi mācās komunicēt un sadarboties ar citiem bērniem un  skolotāju.

Latviešu tautas dejas/ Skolotāja Līga 

Palēciens, teciņi, galopa un polkas solis ir pamata soļi, kas kopš skolas laika prātā būs palikuši pat tiem, kam abas kājas ir “kreisās”. Populārāko tautas deju praktizēšana ir veids, kādā varam saglabāt mums raksturīgās tradīcijas. Deju nodarbības attīsta muzikalitāti, ritma sajūtu, kustības koordināciju un spēju pārvaldīt savu ķermeni. Caur deju pamazām attīstās ķermeņa izturība, spēks, koordinācija un lokanība, kas garantē skaista un harmoniski attīstīta auguma veidošanos.

Teātra mākslas nodarbības/ Skolotāja Laimdota

Teātra mākslas nodarbībās attīsta bērnu prasmi radoši izpausties teatrālā uzdevumā, būt drošiem uz skatuves. Bērni publiskās runas, skatuviskās kustības, skatuviskā tēla veidošanas pamatiemaņas apgūst caur rotaļām un lomu spēlēm, dejošanu, elpošanas un runas vingrinājumiem, kā arī iztēli attīstošiem vingrinājumiem. Nodarbības ietver artikulācijas un elpošanas aparāta attīstīšanu; ritma izjūtas pilnveidošanu; dzīvnieku, pasaku tēlu un dabas parādību kustību un skaņu atdarināšanu; izteiksmīgas runas veidošanu, mīmikas attīstību; orientēšanos telpā uz skatuves; improvizēšanu un bērnu iztēles attīstību; izteiksmīgo, estētisko kustību pilnveidošanu, ķermeņa valodu un žestus; dejas pamatu apguvi; prasmi lietot skatuves kostīmu, grimu.

Mazā mākslas skoliņa/ Skolotāja Baiba 

Mazajā mākslas skoliņā palīdzēsim bērnam iepazīties ar vizuālās mākslas brīnumaino pasauli, attīstīt savus talantus un fantāziju.  Bērni tiks iepazīstināti ar apkārtējās pasaules uzbūvi, gaismas un ēnas gleznošanas likumiem, krāsām un kompozīcijas izveidi, lineāro un gaismas perspektīvu, kā arī ar dažādām mākslas tehnikām. Zīmēsim ar zīmuļiem, krītiņiem, marķieriem, temperas un akvareļu krāsām, veidosim kolāžas un aplikācijas. Būs iespēja piedalīties zīmēšanas konkursos, kā arī prezentēt savus darbus Ketes mājas telpās un citviet Latvijā!

Logopēds/ Skolotāja Laura 

Nodarbības vada sertificēta logopēde, pirmsskolas skolotāja. Logopēde strādā ar bērnu runas un valodas traucējumu novērtēšanu un novēršanu. Atkarībā no runas traucējuma veida logopēda apmeklējums sniedz lielisku iespēju sākt runāt skaidrāk, saprotamāk un gramatiski pareizāk.


Pulciņu apmeklējums ir par atsevišķu samaksu.