Par mums


Bērnudārzs "Ketes Māja" Vecrīgā darbojas jau astoto gadu un šo gadu gaitā esam uzkrājuši milzu pieredzi un zināšanas, paplašinājušies, attīstījušies un pilnveidojušies. Kā ik katrā mājā, arī mūsējā, viena no visnozīmīgākajām sadaļām ir tās iedzīvotāji. Mēs kopā veidojam "Ketes māju" par atvērtu, radošu, drošu, sirsnīgu un iedvesmojošu vietu bērniem. Mēs visas esam ļoti dažādas, bet katra no mums ir šeit, jo jūt, ka te ir Īstā vieta, kur būt, mūsu mērķi ir vienoti. Mums ir, ko dot!


Radošā komanda

KRISTĪNE TOMSONE

Ketes Mājas radītāja un vadītāja. Bērnudārza sirds un dvēsele. Kristīne vienmēr uztur darba sparu, ir aizrautīga, uzņēmīga, deg par idejām un viņai piemīt apbrīnojama prasme un spēks iesākto novest līdz burvīgam rezultātam. 

Kristīne ir psiholoģe pēc izglītības, divu, nu jau lielu, meitu mamma un ideja par bērnudārzu viņai radās atceroties bezrūpīgo un piepildīto bērnību laukos, kur bija vieta, sapņainumam, apcerei un rotaļām, kurās izspēlēt visus iespējamos pieaugušo dzīves scenārijus. Tā tapa bērnudārzs.


BAIBA ZVIRBULE

Baiba ir viena no pirmajām Ketes Mājas audzinātājām un daļa Ketes Mājas principu ir radušies viņas nosvērtās, mierīgās, radošās un izjustās būtības iespaidā. Baiba ir viens no tiem apbrīnojamiem cilvēkiem, kas spēj reizē būt maiga un mīloša un pietiekami noteikta un stingra, lai nospraustu un noturētu robežas. Baibas istabiņā vienmēr valda rāms darbīgums. Viņai ļoti tuva ir latviešu folklora, rokdarbi un viņas maigi skanošā un pārliecinātā balss plūdeni virza bērnus no vienas darbības pie nākamās saskaņā ar Ketes Mājas dienas ritmu.


 SINTIJA VIĻUMA

Ketes mājas Feja! Sintija ne tikai rada un ļauj neierobežoti radīt savas istabiņas bērniem, bet iedvesmo arī savus kolēģus. Viņai patīk radīt bērnības brīnuma sajūtu un viņas istabiņā pārdomāts ir itin viss, sākot ar gadalaika uzstādījumu un beidzot ar skolas darbiņu stūrīti. Sintija ir atvērta, vienmēr smaidīga un šķiet, ka viņai nekad neaptrūkstas darba spars. Sintija ir uzkrājusi lielu pieredzi strādājot gan Norvēģijas bērnudārzos, gan padziļināti izglītojusies dažādos Valdorfa pedagoģijas kursos. Viņa ir mūsu brīnumdaris!IVITA GRAUBIŅA

Ivita ir darbīga, radoša, pārliecināta, mierīga un viegli rod kontaktu ar bērniem. Viņa redz un jūt bērnus un viņu vajadzības un spēj gan noturēt nepieciešamās robežas ikdienā, gan patiesi apmīļot un atbalstīt kādu, kuram tas nepieciešams. Pēc izglītības Ivita ir mūzikas pedagoģe un no viņas istabiņas durvīm allaž var dzirdēt skanīgas dziesmas un rotaļas!

INGA FELDMANE

Ingai piemīt dziļa izpratne un izjūta par bērnos notiekošajiem procesiem, kas iegūta gan psiholoģijas studiju laikā, gan strādājot bērnudārzā, gan audzinot pašai savu meitiņu. Viņai tuvas ir Valdorfa pedagoģijas metodes, kas atbilst viņas pašas sajūtai par būtisko. Šķiet, viņa sajūt telpu, vidi, bērnus un pieaugušos ar kādu sesto maņu, kas viņai ļauj patiesi iedziļināties, uzklausīt, atbalstīt un dalīties -  sarunās, radošos darbiņos, dejās un klātbūtnē.


INETA VĒVERE

Ineta ir "Ketes mājas"rotaļlietu un dekorāciju meistare un padomdevēja. Viņa prot radīt brīnumu! Viņa nekad neatteiks padomu un palīdzību, vai tā būtu jaunu rotaļlietu izgatavošana istabiņām, palīdzība audzinātājām rast labākos risinājumus ikdienas rokdarbos vai vecāku asistēšana Ziemassvētku radošajās darbnīcās. Ikviens var novērtēt viņas neatkārtojamos veikumus bērnudārza telpās un dažiem bērniem par ikdienas rituālu jau kļuvis sasveicināties un atsveicināties no Inetas radītajiem filcētajiem, šūtajiem, tamborētajiem un adītajiem vīriņiem bērnudārza kāpņu telpā!

DAINA NAGLE

Daina ir viena no mīļajām mazulīšu grupiņas audzinātājam. Mēs visas apbrīnojam viņas pacietību, mieru un izturību audzinot un pieskatot 14 žiperīgus ķiparus. Daina nekad neteiks, ka ir grūti, vienmēr ieklausīsies padomos un šķiet viņā ir nemitīga tieksme pašai mācīties, augt un attīstīties, ka ir svarīgākais priekšnosacījums pedagoga darbā. Daina arī pati ir mamma dēliņam un labi saprot vecāku rūpes un raizes atstājot savus mazuļus pieskatīšanai bērnudārzā. 


REBEKA RAUPA

Rebeka kopā ar Dainu audzina un darbojas ar mazākajiem Ketes Mājas bērniņiem. Viņa apbur ar savu smaidu, enerģiskumu un darbīgumu. Viņa samīļos ik vienu, kam tas būs vajadzīgs, bet vajadzīgajā brīdī spēs arī nospraust robežas un pamācīt mazajiem kā atrisināt strīdīgas situācijas. Rebeka ir ieguvusi sociālā pedagoga kvalifikāciju un tas palīdz laikus pamanīt un novērtēt dažādas situācijas, kas rodas bērnudārza ikdienā. Viņa labprāt aprunāsies ar katru no vecākiem un no sirds dalīsies ar dienas laikā piedzīvoto, spējot sniegt tik ļoti nepieciešamo drošības sajūtu gan bērniem, gan vecākiem.Vadītājas vietniece- Lana Reķe

Projektu vadītāja, administratore, lietvede- Līva Kupča

Čaklās audzīšu palīdzes- Alla Vilaus, Krista Ziemele - Bore, Ligita Kalniņa, Ieva Mitenberga, Monta Muižniece.

Visgaršīgākā ēdiena gatavotāja- Daiga Feldorfa

Kārtību un tīrību palīdz uzturēt- Alla Petrosjana 

 


 .