Par mums


Bērnudārzs "Ketes Māja" Vecrīgā darbojas jau astoto gadu un šo gadu gaitā esam uzkrājuši milzu pieredzi un zināšanas, paplašinājušies, attīstījušies un pilnveidojušies. Kā ik katrā mājā, arī mūsējā, viena no visnozīmīgākajām sadaļām ir tās iedzīvotāji. Mēs kopā veidojam "Ketes māju" par atvērtu, radošu, drošu, sirsnīgu un iedvesmojošu vietu bērniem. Mēs visas esam ļoti dažādas, bet katra no mums ir šeit, jo jūt, ka te ir Īstā vieta, kur būt, mūsu mērķi ir vienoti. Mums ir, ko dot!


Radošā komanda

KRISTĪNE TOMSONE

Ketes Mājas radītāja un īpašniece. Bērnudārza sirds un dvēsele. Kristīne vienmēr uztur darba sparu, ir aizrautīga, uzņēmīga, deg par idejām un viņai piemīt apbrīnojama prasme un spēks iesākto novest līdz burvīgam rezultātam. 

Kristīne ir psiholoģe pēc izglītības, divu, nu jau lielu, meitu mamma un ideja par bērnudārzu viņai radās atceroties bezrūpīgo un piepildīto bērnību laukos, kur bija vieta, sapņainumam, apcerei un rotaļām, kurās izspēlēt visus iespējamos pieaugušo dzīves scenārijus. Tā tapa bērnudārzs.


LANA REĶE

Ketes mājas vadītāja. Lana uztur Ketes mājas stingros pamatus. Viņa ir ļoti nosvērta, mierīga un šķietami nekad nezaudē pašsavaldību. Lanai ir daudzu gadu pieredze strādājot gan par bērnudārza audzinātāju, gan vadītāju. Lana prot turēt lietas kārtībā, uztur darba procesu un sparu, atbalsta pedagogus un nodrošina, lai bērnudārza ikdiena rit savu rimto gaitu saskaņā ar Ketes Mājas izsapņoto koncepciju. Viņa ļoti mīl bērnus un spēj atrast kopīgu valodu ar jebkuru. Vēl viņai ir fantastiski skaista balss un viņa dzied korī. LĪVA KUPČA

Biroja vadītāja. Līva sagaida Ketes Mājas viesus, rūpējas par komunikāciju ar vecākiem, atbalsta un iedvesmo darbiniekus un var atbildēt gandrīz uz jebkuru jautājumu :) Līva pieskata, lai viss un visi ir savās vietās.  Līva ir arī bērnu jogas skolotāja un labi pazīst visus Ketes mājas bērnus, ikvienam sniedzot draudzīgu sveicienu, iedrošinājumu un mīlestību. 


BAIBA ZVIRBULE

Baiba ir viena no pirmajām Ketes Mājas audzinātājām un daļa Ketes Mājas principu ir radušies viņas nosvērtās, mierīgās, radošās un izjustās būtības iespaidā. Baiba ir viens no tiem apbrīnojamiem cilvēkiem, kas spēj reizē būt maiga un mīloša un pietiekami noteikta un stingra, lai nospraustu un noturētu robežas. Baibas istabiņā vienmēr valda rāms darbīgums. Viņai ļoti tuva ir latviešu folklora, rokdarbi un viņas maigi skanošā un pārliecinātā balss plūdeni virza bērnus no vienas darbības pie nākamās saskaņā ar Ketes Mājas dienas ritmu.


 SINTIJA VIĻUMA

Ketes mājas Feja! Skolotāja Sintija ne tikai rada un ļauj neierobežoti radīt savas istabiņas bērniem, bet iedvesmo arī savus kolēģus. Viņai patīk radīt bērnības brīnuma sajūtu un viņas istabiņā pārdomāts ir itin viss, sākot ar gadalaika uzstādījumu un beidzot ar skolas darbiņu stūrīti. Sintija ir atvērta, vienmēr smaidīga un šķiet, ka viņai nekad neaptrūkstas darba spars. Sintija ir uzkrājusi lielu pieredzi strādājot gan Norvēģijas bērnudārzos, gan padziļināti izglītojusies dažādos Valdorfa pedagoģijas kursos. Viņa ir mūsu brīnumdaris!INGA FELDMANE

Skolotājai Ingai piemīt dziļa izpratne un izjūta par bērnos notiekošajiem procesiem, kas iegūta gan psiholoģijas studiju laikā, gan strādājot bērnudārzā, gan audzinot pašai savu meitiņu. Viņai tuvas ir Valdorfa pedagoģijas metodes, kas atbilst viņas pašas sajūtai par būtisko. Šķiet, viņa sajūt telpu, vidi, bērnus un pieaugušos ar kādu sesto maņu, kas viņai ļauj patiesi iedziļināties, uzklausīt, atbalstīt un dalīties -  sarunās, radošos darbiņos, dejās un klātbūtnē.


INETA VĒVERE

Ineta ir "Ketes mājas"rotaļlietu un dekorāciju meistare un padomdevēja. Viņa prot radīt brīnumu! Viņa nekad neatteiks padomu un palīdzību, vai tā būtu jaunu rotaļlietu izgatavošana istabiņām, palīdzība audzinātājām rast labākos risinājumus ikdienas rokdarbos vai vecāku asistēšana Ziemassvētku radošajās darbnīcās. Ikviens var novērtēt viņas neatkārtojamos veikumus bērnudārza telpās un dažiem bērniem par ikdienas rituālu jau kļuvis sasveicināties un atsveicināties no Inetas radītajiem filcētajiem, šūtajiem, tamborētajiem un adītajiem vīriņiem bērnudārza kāpņu telpā!
MŪSU ČAKLĀS SKOLOTĀJU PALĪDZES

IEVA MITENBERGA                  ALLA VILAUS                                                        AIJA ZUNDE                          AIDA ROZENBAHA                   SIMONA RAIZE

  


Visgaršīgākā ēdiena gatavotāja         Kārtību un tīrību palīdz uzturēt
DAIGA FELDORFA                              ALLA PETROSJANA 


 .