RADOŠĀ KOMANDA


Bērnudārzs "Ketes Māja" Vecrīgā darbojas jau vienpadsmito gadu un šo gadu gaitā esam uzkrājuši milzu pieredzi un zināšanas, paplašinājušies, attīstījušies un pilnveidojušies. Kā ik katrā mājā, arī mūsējā, viena no visnozīmīgākajām sadaļām ir tās iedzīvotāji. Mēs kopā veidojam "Ketes māju" par atvērtu, radošu, drošu, sirsnīgu un iedvesmojošu vietu bērniem. Mēs visas esam ļoti dažādas, bet katra no mums ir šeit, jo jūt, ka te ir Īstā vieta, kur būt, mūsu mērķi ir vienoti. Mums ir, ko dot!


BAIBA ZVIRBULE

Baiba ir “Kete mājas” 2. istabiņas audzinātāja. Viņa ir viena no pirmajām Ketes Mājas audzinātājām, un daļa Ketes Mājas principu ir radušies viņas nosvērtās, mierīgās, radošās un izjustās būtības iespaidā. Baiba ir viens no tiem apbrīnojamiem cilvēkiem, kas spēj reizē būt maiga un mīloša un pietiekami noteikta un stingra, lai nospraustu un noturētu robežas. Baibas istabiņā vienmēr valda rāms darbīgums. Viņai ļoti tuva ir latviešu folklora, rokdarbi un viņas maigi skanošā un pārliecinātā balss plūdeni virza bērnus no vienas darbības pie nākamās saskaņā ar Ketes Mājas dienas ritmu.

 

                    

SINTIJA VIĻUMA

 Sintija ir “Ketes mājas” 4. istabiņas audzinātāja un mūsu Feja! Audzinātāja Sintija ne tikai rada un ļauj neierobežoti radīt savas     istabiņas bērniem, bet iedvesmo arī savus kolēģus. Viņai patīk radīt bērnības brīnuma sajūtu. Sintijas istabiņā pārdomāts ir itin     viss, sākot ar gadalaika uzstādījumu un beidzot ar skolas darbiņu stūrīti. Sintija ir atvērta, vienmēr smaidīga un šķiet, ka viņai         nekad neaptrūkstas darba spars. Sintija ir uzkrājusi lielu pieredzi strādājot gan Norvēģijas bērnudārzos, gan padziļināti                   izglītojusies  dažādos Valdorfa pedagoģijas kursos. Viņa ir mūsu brīnumdaris!

                                                                                       

                                                                         

                                                                            LAIMDOTA GALLE                                    

  
Laimdota ir "Ketes Mājas" 1. istabiņas audzinātāja. Viņas viedums un garīgums caurstrāvo ikvienu darbiņu, kam viņa ķeras klāt. Iindividuālā pieeja ikvienam istabiņas bērniņam ir viņas stiprā puse. Ar lielu mīlestību, cieņu un ieinteresētību viņa cenšas iedziļināties katrā no bērniem, sekmējot viņa attīstību un iejušanos istabiņas dzīvē. Jaunas zināšanas nodod ik dienas un patīk tās krāt arī pašai. Ikdienā, ejot garām viņas istabiņai, skan Laimdotas skaistā dziedāšana un aicinājums uz jaunām nodarbēm. Sirds inteliģence un mīlestība pret dabu un bērniem ir viņas spēks!
                            
            

                             

                                                                                 LĪGA LIĢEIĶE

"Ketes Mājas" 5. istabiņas audzinātāja Līga ir uzticama, mīļa, pozitīva un saprotoša audzinātāja. Viņa ir brīnišķīgs cilvēks. Ikdienā ar labu humora izjūtu. Gudra un profesionāla. Ar lielu pieredzi darbā ar bērniem skolā un bērnudārzā. Aktīva un radoša audzīte. Spēj patīkami iedvesmot bērnus, viņos ieklausīties un virzīt uz radošu darbošanos. Līga savus spēkus smeļas dabā, kur pastaigas meža takās ir neatņemam dzīves sastāvdaļa. Liela vērtība Līgai ir viņas ģimene. Kā viena no meditācijām ir ēst gatavošana sev un mīļajiem. Pagatavojot, kādu gardu marinējumu ziemas krājumiem, iekonservēt vasaras garšu un smaržu. Līga ir audzīte, kura mīl savu darbu un dara to ar prieku un aizrautību.  
IEVIŅA GAIDAMOVIČAMŪSU ČAKLĀS SKOLOTĀJU PALĪDZES

  AIDA ROZENBAHA                    ILONA JANSONE-VILKA                                MĀRA UPMALE                                        MARTA  LOČMELE            

  Visgaršīgākā ēdiena gatavotāja         Kārtību un tīrību palīdz uzturēt

DAIGA FELDORFA                              ALLA PETROSJANA