Interešu izglītības nodarbības

Pēcpusdienās bērniem ir iespēja apmeklēt dažādus papildus pulciņus.


Kokapstrāde/ Skolotājs Ainārs Sviķis

Nodarbībās bērni darbojas ar dažādiem darba rīkiem, āmuru, zāģi, smilšpapīru. Vienkāršākie darbiņi ietver naglu dzīšanu koka bluķī, slīpēšanu, zāģēšanu, griešanu. Nodarbības iecīnījuši kā puikas tā meitenes. Kokapstrāde māca bērniem roku darba vērtību, pacietību, kā arī lietu iesākšanu un pabeigšanu līdz galam. Mācību gada ietvaros, ar Aināra palīdzību, bērni paši sev izgatavo rotaļlietas, kā arī palīdz grupiņas mantu labošanā. 

Mūzikas un ritma nodarbības/ Skolotāja Zane Kriumane

Nodarbības vērstas ne tikai uz sākotnējās elementārās muzikālās spējas – muzikālās atmiņas, dzirdes un ritma izjūtas attīstīšanu,bet arī personības intelekta attīstīšanu kopumā. Muzicēšana ir īpaši labvēlīga smadzeņu darbības attīstībai un pirmsskolas vecums ir visefektīvākais vecumposms, kad bērnam var palīdzēt atraisīt, veicināt un atklāt muzikālās spējas un dotības. Nodarbībās tiek izmantotas gan K. Orfa metodes, gan dažādas radošās mūzikas terapijas metodes, veicinot bērna pašizpausmi, kopīgi dziedot,kustoties un muzicējot, izmantojot dažādus elementārus ritma mūzikas instrumentus un skanošos žestus. Bērni apgūst gan bērnu dziesmas, gan iepazīst latviešu folkloras bagātību – dziesmas,rotaļas, dančus. 

Jogas nodarbības/ Skolotāja Līva Kupča

Nodarbības ar jogas pozu (asanu), elpošanas vingrinājumu un dažādu uzdevumu un spēļu palīdzību attīsta bērna fizisko ķermeni, radot bērnā izjūtu par savu ķermeni, tā robežām, kā arī veicinot izpratni par veselīgiem paradumiem. Tiek attīstīta bērna iekšējā līdzsvara izjūta un koncentrācijas spējas. Bērni tiek rosināti sajust un cienīt paši sevi, citus un vidi sev apkārt. Nodarbība tradicionāli sākas ar sasveicināšanos – sasveicināšanos ar debesīm (Sauli, mēnesi, zvaigznēm), sasveicināšanos ar Zemi un sasveicināšanos ar pašiem ar sevi un citiem. Neiztrūkstošs elements nodarbībās ir brīva un radoša kustība, kas dod bērnam brīvību izpaust sevi gan radot pašiem savas “jogas” pozas, gan dejojot vai kā citādi kustoties mūzikas pavadībā. 

Klasiskās dejas nodarbības/ skolotāja Sabīne Neilande

Nodarbībās bērni apgūst klasiskās dejas un baleta pamatus. Nodarbībās tiks veicināta pareiza ķermeņa nostādīšana un stājas nostiprināšana. Bērni kustēsies dažādos ritmos, radoši darbosies un apgūs kopējus deju soļus, kā arī ļaus vaļu fantāzijai kopējā improvizācijā. Deju nodarbības ne tikai nostiprinās bērna ķermeni un pareizu stāju, bet arī attīstīs kustību valodu un fantāziju. Sabīne ir absolvējusi Latvijas Kultūras Akadēmijas laikmetīgās dejas mākslas nodaļu un papildinājusi savas zināšanas pie starptautiskiem horeogrāfiem no visas pasaules, tostarp Francijas, Vācijas, Anglijas un Ķīnas.

Pulciņu apmeklējums ir par atsevišķu samaksu.