Interešu izglītības nodarbības

Pēcpusdienās bērniem ir iespēja apmeklēt dažādus papildus pulciņus.

Māla veidošanas nodarbības / Skolotāja Krista Ziemele-Bore

Nodarbības notiek brīvā gaisotnē vienu reizi nedēļā, vienas grupiņas bērniem kopā. Bērni darbojas tik ilgi, cik pašiem ir interese. Pašiem mazākajiem uzdevumi ietver bumbiņu veidošanu, “desiņu” rullēšanu, gliemezīšu tīšanu un tml. aktivitātes, kas noder sīkās motorikas attīstībai, tādējādi labvēlīgi ietekmējot smadzeņu darbību un runas attīstību. Lielākie bērni pēc izvēles uzklausa skolotājas ieteikumus vai ļaujas savas fantāzijas lidojumam. Māla nodarbības fokusējas uz procesu un, it īpaši pašiem mazākajiem, var būt bez redzama rezultāta. Tomēr pāris reizes gadā darbiņi, kas nav procesa rezultātā atkal kļuvuši par māla piku, tiek apdedzināti un pārnesti arī mājās.

Baleta nodarbības/ Skolotāja Līga Stopniece

Baleta nodarbībās bērni apgūs klasiskās dejas pašus pamatus – vingrojot un stiepjoties nostriprinās ķermeņa muskulatūru, kas nepieciešama labas stājas veidošanā, attīstīs kustību koordināciju un lokanību, iemācīsies svarīgākos klasiskā baleta pamatelementus. Klasiskā mūzika un darbošanās noteiktā muzikālajā ritmā veicina bērna intelektuālo attīstību un harmonisku smadzeņu darbību. Baleta nodarbības rosina uz disciplīnu, taču tajā pašā laikā radošumu, kas rodas no prieka par kustībām un deju. Baleta nodarbības pašiem mazākajiem palīdz radīt priekšstatu par dejas un mūzikas pasauli, palīdz apzināt savu ķermeni, kustību. Saukārt vecākie bērni apgūtās kustības jau var savienot dejā, attīsta radošumu un improvizāciju, kā arī ir sagatavoti baleta apguvei klasiskā un modernā baleta skolā.

Kokapstrāde/ Skolotājs Ainārs Sviķis

Nodarbībās bērni darbojas ar dažādiem darba rīkiem, āmuru, zāģi, smilšpapīru. Vienkāršākie darbiņi ietver naglu dzīšanu koka bluķī, slīpēšanu, zāģēšanu, griešanu. Nodarbības iecīnījuši kā puikas tā meitenes. Kokapstrāde māca bērniem roku darba vērtību, pacietību, kā arī lietu iesākšanu un pabeigšanu līdz galam. Mācību gada ietvaros, ar Aināra palīdzību, bērni paši sev izgatavo rotaļlietas, kā arī palīdz grupiņas mantu labošanā. 

Mūzikas un ritma nodarbības/ Skolotāja Zane Kriumane

Nodarbības vērstas ne tikai uz sākotnējās elementārās muzikālās spējas – muzikālās atmiņas, dzirdes un ritma izjūtas attīstīšanu,bet arī personības intelekta attīstīšanu kopumā. Muzicēšana ir īpaši labvēlīga smadzeņu darbības attīstībai un pirmsskolas vecums ir visefektīvākais vecumposms, kad bērnam var palīdzēt atraisīt, veicināt un atklāt muzikālās spējas un dotības. Nodarbībās tiek izmantotas gan K. Orfa metodes, gan dažādas radošās mūzikas terapijas metodes, veicinot bērna pašizpausmi, kopīgi dziedot,kustoties un muzicējot, izmantojot dažādus elementārus ritma mūzikas instrumentus un skanošos žestus. Bērni apgūst gan bērnu dziesmas, gan iepazīst latviešu folkloras bagātību – dziesmas,rotaļas, dančus. 

Mākslas nodarbības/ Skolotāja Aija Zariņa

Bērni brīvi glezno uz lielajiem formātiem uz grīdas. Aijas pieeja ir veicināt bērnu radošumu un pašizpausmi, ļaujot gleznot viņiem aktuālas tēmas, vai vienkārši spēlēties ar krāsām (jā, dažreiz apgleznot arī pašiem sevi). Gleznošanas process ir drīzāk terapeitiski nomierinošs, ļaujot bērnam piedzīvot un izlikt savu iekšējo pasauli krāsās un formās, ne virzīts uz formāli pareizas gleznošanas/zīmēšanas apmācību. 

Jogas nodarbības/ Skolotāja Līva Kupča

Nodarbības ar jogas pozu (asanu), elpošanas vingrinājumu un dažādu uzdevumu un spēļu palīdzību attīsta bērna fizisko ķermeni, radot bērnā izjūtu par savu ķermeni, tā robežām, kā arī veicinot izpratni par veselīgiem paradumiem. Tiek attīstīta bērna iekšējā līdzsvara izjūta un koncentrācijas spējas. Bērni tiek rosināti sajust un cienīt paši sevi, citus un vidi sev apkārt. Nodarbība tradicionāli sākas ar sasveicināšanos – sasveicināšanos ar debesīm (Sauli, mēnesi, zvaigznēm), sasveicināšanos ar Zemi un sasveicināšanos ar pašiem ar sevi un citiem. Neiztrūkstošs elements nodarbībās ir brīva un radoša kustība, kas dod bērnam brīvību izpaust sevi gan radot pašiem savas “jogas” pozas, gan dejojot vai kā citādi kustoties mūzikas pavadībā. 

Angļu valodas nodarbības/ Skolotāja Marija Rasa

Marijas ļoti atvērtā, pozitīvi enerģiskā un radošā daba iedvesmo un spēj aizraut spēlēs, rotaļās, dziesmās un kustībās, caur kurām bērni mācās angļu valodu. Marija māca angļu valodu vairākās skolās, mēdz savā darbā pielietot Valdorfa pedagoģijas, kā arī citas, inovatīvas un radošas metodes.

TANZPRO- Biodanza nodarbības/ Skolotāja Inga Feldmane

TANZPRO – Biodanza programma atbalsta bērnu autentisku identitātes attīstību, empātiskā un tolerantā veidā veicinot bērnu personīgo izpausmi, komunikāciju un sadarbību ar citiem. Tā ir Empātijas skolas veidota programma ar mērķi veidot veselīgu izglītību skolās un bērnudārzos, kā arī ģimenēs.

Nodarbībā caur deju, mūziku, mijiedarbību un rotaļu bērns: 
> labāk iepazīst sevi, savas sajūtas un emocijas;
> mācās savstarpēju cieņu un draudzības veidošanu; 
> stiprina organisma pašregulāciju, līdzsvaro aktivizācijas un relaksācijas ritmus;
> attīsta savu radošumu un komunikāciju, spēju izpaust un pieņemt.

TANZPRO-Biodanza bērniem -"Dejas apkārt pasaulei " ir izveidots kā 10 nodarbību treniņš un katra nodarbība sastāv no trim daļām:stāsts par dažādiem piedzīvojumiem, biodanza daļa ar tematikai specifiskām dejām un noslēgumu – pārdzīvotā zīmēšanu.

Pulciņu apmeklējums ir par atsevišķu samaksu. .