Interešu izglītības nodarbības

Pēcpusdienās bērniem ir iespēja apmeklēt dažādus papildus pulciņus.

Māla veidošanas nodarbības / Skolotāja Krista Ziemele

Nodarbības notiek brīvā gaisotnē vienu reizi nedēļā, vienas grupiņas bērniem kopā. Bērni darbojas tik ilgi, cik pašiem ir interese. Pašiem mazākajiem uzdevumi ietver bumbiņu veidošanu, “desiņu” rullēšanu, gliemezīšu tīšanu un tml. aktivitātes, kas noder sīkās motorikas attīstībai, tādējādi labvēlīgi ietekmējot smadzeņu darbību un runas attīstību. Lielākie bērni pēc izvēles uzklausa skolotājas ieteikumus vai ļaujas savas fantāzijas lidojumam. Māla nodarbības fokusējas uz procesu un, it īpaši pašiem mazākajiem, var būt bez redzama rezultāta. Tomēr pāris reizes gadā darbiņi, kas nav procesa rezultātā atkal kļuvuši par māla piku, tiek apdedzināti un pārnesti arī mājās.

Baleta nodarbības/ Skolotāja Kristīne Kitnere

Notiek divas reizes nedēļā. Bērni uzsāk nodarbību ar iesildīšanos pastiepjoties un izlocoties, tad turpina ar dažādiem baleta pamatsoļiem, lēkāšanu un dejošanu mūzikas pavadībā. Baleta nodarbības pašiem mazākajiem palīdz radīt priekšstatu par dejas un mūzikas pasauli, palīdz apzināt savu ķermeni, kustību. Saukārt vecākie bērni apgūtās kustības jau var savienot dejā, attīsta radošumu un improvizāciju, kā arī ir sagatavoti baleta apguvei klasiskā un modernā baleta skolā. Baleta nodarbības attīsta pareizu stāju, ķermeņa elastību, ritma izjūtu, muzikalitāti un spēju improvizēt.

Kokapstrāde/ Skolotājs Ainārs Sviķis

Ainārs māca bērniem darboties ar dažādiem darba rīkiem, āmuru, zāģi, smilšpapīru. Vienkāršākie darbiņi ietver naglu dzīšanu koka bluķī, slīpēšanu, zāģēšanu, griešanu. Nodarbības iecīnījuši kā puikas tā meitenes. Par cik istabiņās liela daļa ir Aināra veidotās rotaļlietas, tad bērni dodoties uz nodarbību ar lielu aizrautību dažkārt paņem līdzi kādu koka mašīnu vai citu spēli, kas nolietojusies un kopā ar skolotāju to salabo. Tāpat Ainārs asistē bērnus, piemēram, zobentiņu, lidmašīnu un citu rotaļlietu taisīšanā, pēc bērnu iniciatīvas.

Mūzikas un ritma nodarbības/ Skolotāja Ivita Graubiņa

Vienas no visapmeklētākajām nodarbībām,kas der arī pavisam maziem bērniņiem. Ivita ir mūzikas skolotāja un arī viena no mūsu pirmsskolas izglītības skolotājām. Nodarbības notiek divās vecuma grupās un vienlaikus ar dažādiem ritma un uzmanības vingrinājumiem,tiek attīstītas arī bērna spējas saklausīt, sadzirdēt un izdziedāt gan latviešu tautas folkloru, gan dažādas autordziesmas. 

Mākslas nodarbības/ Skolotāja Aija Zariņa

Nodarbībās bērni zīmē un glezno uz papīra lielā formātā, uz grīdas, tādējādi izpaužoties visos sev vēlamajos veidos. Nodarbībai ir tēma, taču tā ir tikai kā ieteikums, daži bērni tai seko, daži izvēlas attēlot tikai sev zināmos iedomu tēlus un notikumus. Aija atraisīs jebkura bērna radošo iedabu un brīvo garu ļaujot viņam būt par to, kas viņš ir, nevis par to, ko no viņa prasa apkārtējie. Tāpat nodarbības darbojas terapeitiski, ļaujot bērnam izpaust savus iekšējos pārdzīvojumus, sajūtas. Tas ir process un šo nodarbību mērķis pirmsskolā nav "pareizi" mākslas darbi izstādēm, bet gan brīvā gara lidojums, kas dažkārt ir izstādāms, bet tāds pavisam noteikti nav šo darbu radīšanas pamatmērķis.

Jogas nodarbības/ Skolotāja Līva Kupča

Jogas nodarbībās vienlīdz liela vērība tiek pievērsta gan bērna fiziskajam ķermenim, gan emocionālajai un garīgajai dimensijai. Caur sava fiziskā ķermeņa sajušanu, pieredzēšanu, bērns apjauš sevi, savu iekšpasauli un ārpasauli. Sākoties nodarbībai tiek apzināta un iesildīta katra ķermeņa daļa, lai pēc tam pievērstos dažādu jogas pozu izpildei, kas gan nostiprina muskulatūru, izstiepj, atslābina, nobalansē, veido stāju. Tas viss notiek rotaļīgā veidā, spēlējot spēles, piešķirot katrai pozai stāstu vai vienkārši izliekoties par bruņurupuci, haizivi, suni, kalnu... Tas viss notiek ar elpošanas palīdzību. Elpa ir dzīvība, elpa palīdz koncentrēties, sajust, atslābināties. Joga māca bērnam ar cieņu izturēties pret sevi, citiem un pasauli sev apkārt. Joga māca, kas viss ir dzīvs un uztverošs. Nodarbību parasti iesākam ar sasveicināšanos - ar debesīm, sauli, mēnesi un zvaigznēm, ar skolotājiem un palīgiem, ar Zemi un visu, kas dzīvo uz tās un visbeidzot ar savu ķermeni, savu sirdi. Nodarbības beigās neiztrūkstoši ir bērniem atbilstoši elpošanas vingrinājumi, meditācija, pasakas un pateicība.

 Bezmaksas:

  •  Māla veidošanas nodarbības- 1-2 reizes nedēļā

Par atsevišķu samaksu:

  • Baleta nodarbības (Eur 3,60 par 1 reizi)
  • Kokapstrāde (Eur 3,60 par 1 reizi)
  • Mūzikas un ritma nodarbības (Eur 3,60 par 1 reizi)
  • Mākslas nodarbības (Eur 5,70 par 1 reizi)
  • Jogas nodarbības (Eur 5,70 par 1 reizi)
Maksa par nodarbībām tiek aprēķināta pēc faktiskā apmeklējuma. .