DIENAS RITMS

7:00-9:00 ierašanās bērnudārzā

Laikā no 7:00-8:00 darbojas dežūrgrupiņa

Rīts Ketes Mājā ir nesteidzīgs un kluss. Kamēr virtuvē tiek gatavotas gardas brokastis, pamazām ierodas bērni. Ierašanās bērnudārzā un sasveicināšanās ir pirmais brīdis, kad audzinātāja vai audzinātājas palīgs, sniedzot roku un sakot “Labrīt!”, ar smaidu sejā liek nojaust, ka bērns šeit ir ļoti gaidīts. Ne visi bērni uzreiz sāk spēlēties, tāpēc  šo rīta stundu pavadām sarunās ar bērnu, sajūtot viņa noskaņojumu un aprunājoties gan par bērna šīsdienas emocijām, gan par kādu viņu interesējošu tēmu, citkārt – vienkārši spēlējot kādu galda spēli un gaidot atnākam citus istabiņas biedrus.

8:30 brokastis

Kopā ar bērniem tiek klāts galds, noskaitīts pateicības dzejolis un sākas ēdienreize. Pēc brokastīm audzinātāja kopā ar bērniem aprunājas par gaidāmajiem dienas darbiem un kopā sāk gatavoties rīta radošajai nodarbībai.

9:00 brīvā spēle un radošā nodarbība

Plūstoši iesākas brīvā spēle. Tās laikā bērni spēlējas individuāli vai grupā. Audzinātāja šajā spēlē ir novērotāja lomā un parasti neiejaucas. Spēles saturu pilnībā izvēlas bērni un reizēm tas ir ļoti negaidīts. Brīvajā spēlē visbiežāk bērns izspēlē savas emocijas un var plaši izpaust savu fantāziju, gan ceļot mājas, gan gatavojot ēst spēļu virtuvē, gan ietērpjoties apmetņos un varbūt pat kuģojot pa okeānu ar iedomu kuģi. Rotaļājoties bērni bagātina savu iztēli un izmēģina arī dažādas sociālās lomas, pamazām attīstoties kā personībai, kas veidojas atbilstoši savam iekšējam potenciālam un spējām.

Tikmēr tikpat plūstoši bērni tiek pieaicināti piedalīties radošajā nodarbībā. Audzinātājs ar bērniem darbojas vai nu individuāli, vai nelielā grupiņā. Sagatavošanās nodarbībai ietver ne tikai praktiskus darbus, piemēram, galda klāšanu un materiālu atnešanu, bet arī materiāla izjušanu caur visām maņām. Ritms, radošums, maņu attīstība un plūdums – tas ir mūsu darbošanās pamats.

Pabeiguši radošo nodarbību, bērni atgriežas brīvajā spēlē.

10:00-10:15 Mantu kārtošana

Ar dziesmiņu plūstoši pārejam uz mantu kārtošanas laiku. Kārtošana ir īpaša dienas ritma daļa. Tās laikā notiek tādas svarīgas darbības kā šķirošana, grupēšana, audumu locīšana, skaitīšana. Līdz ar šīm it kā vienkāršajām darbībām notiek arī dažādu prasmju attīstīšana – matemātiskie priekšstati, koordinācija, atmiņas trenēšana, sadarbošanās, netieši tiek attīstīta arī bērna pašregulācijas spējas. Kārtošana simbolizē iekšējo harmonizēšanos un palīdz bērnam strukturēties. Vēlāk ir vieglāk paveikt vienkāršus, ikdienišķus darbus, kas nav visa tīkami.

Dienas ritmā esošās nodarbības virknējas plūdumā un nav striktu pārrāvumu starp tām. Bērni jau laicīgi tiek pabrīdināti, ja tuvojas mantu kārtošanas brīdis vai cita nodarbe. Tas liek bērnam justies droši un pavadīt savu dienu mierpilnā ieelpas-izelpas ritmā.

10:15-10:50 – Ritmiskā daļa jeb integrētā rotaļnodarbība

Sakārtotajā istabiņā nu var sākties arī rīta aplis. To bagātina dziesmas, sarunas, rotaļas, pirkstiņspēles, dzejolīši un citas nodarbes ar uzsvaru uz konkrētās dienas ievirzi (valodas attīstība, matemātika, dabaszinības utt.). Šai ritmiskajai daļai ir ļoti būtiska attīstošā nozīme, jo tajā, galvenokārt, bērns piedalās ar visu savu būtību, ar savu ķermeni, ar sevis sajušanu, apzināšanos, emociju izjušanu un to paušanu, daudzveidīgām darbībām un valodu. Plaši izmantojam tautas tradīcijas, folkloru un latviešu dzejnieku atstāto mantojumu, bet pāri visam – latviskās vērtībās balstītu izglītošanu.

11:00 Pastaiga, aktivitātes ārā (Doma dārzs vai Doma baznīcas spēļu laukums, pastaigas pa Vecrīgu un Rīgas parkiem):

Bērnu laukumiņā bērni ne tikai brīvi kustas pēc savas patikas, bet arī tiek spēlētas dažādas tradicionālas pagalma spēles un notiek satikšanās ar bērniem no citām grupām. 

Dabā turpinās arī mācīšanās. Tiek pievērsta uzmanība laikapstākļiem, kokiem, vējam, saulei, mākoņiem. Reizēm kāds īss mirklis ar šķietami vienkāršu ainu spēj bērnā raisīt lielu emocionālu pārdzīvojumu. Tad nu ir laiks arī sarunām par piedzīvoto dabā, jo ne vienmēr visi vēlēsies izskrieties un spēlēt paslēpes. Bērnu emocijas mainās un bieži tieši pastaigas laikā.

12:00 Pasaciņa

Pēc aktivitātēm svaigā gaisā dienas ritmā iesākas pasaciņas laiks, kam paredzēta īpaša pasakas vieta. Vienu pasaku stāsta divas nedēļas pēc kārtas. Divu nedēļu ritms tiek ievērots apzināti, jo bērns mācās atkārtojot. Otrajā nedēļā tā tiek izspēlēta ar pašu radītām lellēm. Pasaku parasti izspēlē istabiņas vecākie bērni, kad viņi var demonstrēt savas uzstāšanās prasmes, trenēt savu atmiņu un attīstīt savas runas prasmes.

12:15 Pusdienas

Jau no pirmajām dienām Ketes Mājā bērni mācās galda kultūru, pašsavaldīšanos un lietu kārtību. Reizē ar to iemācās arī pašapkalpoties pie galda un palōdzēt jaunākajiem draugiem. 

13:00-15:00 Diendusa

Pirms diendusas audzinātāja lasa miera pasaciņu un dzied miega dziesmiņas.
 

15:30 Launags

Vasarā launagam seko aktivitātes ārā.

16.00-19.00 Brīvā spēle, pulciņi pēc izvēles

Pieejami – mūzika un ritms, kokapstrāde, sports, baseins, keramika, latviešu tautas dejas.

18:00-19:00 Dežūrgrupiņa