Pašnovērtējuma ziņojums par 2021./ 2022. mācību gadu

Pasnovertejums_PPII_Ketes_maja_2022_PD-1.docx