Pašnovērtējuma ziņojums par 2022./ 2023. mācību gadu

Pasnovertejums_PPII_Ketes_maja_2023_PD-1.docx