UZŅEMŠANA

Piesakies šeit

Uzņemam bērnus no 1,5- 6 gadu vecumam

Uzņemšanai bērnudārzā vēlams pierakstīties rindā, bet mēs uzņemam bērnus visa gada laikā, ja ir brīvas vietas atbilstošā vecuma grupā.  

Pieteikties klātienes sarunai un bērnudārza apskatei var, aizpildot  pieteikuma formu, bet vislabāk - zvaniet mums!

UZŅEMŠANAS PROCESS

Bērnudārzā uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma. Lai bērns tiktu uzņemts b/d “Ketes māja” vecākiem ir jāiesniedz rakstisks/elektronisks iesniegums, kurā lūdz bērnu uzņemt iestādē un norāda vēlamo uzņemšanas datumu.

Ja periodā no septembra līdz maijam ir atbrīvojusies vieta un vecāks uzraksta iesniegumu, kurā norādītais uzņemšanas datums ir tālāk par vienu mēnesi, vecāks maksā vietas saglabāšanas maksu 100,00 Eur apmērā. Pēc iesnieguma saņemšanas iestāde sagatavo līgumu.  

Pirms bērnudārza gaitu uzsākšanas vecāki iesniedz sekojošus dokumentus:

  • medicīnas karte - forma u026
  • potēšanas pases kopija - forma u063
  • izziņa no ģimenes ārsta par pedikulozi un saskari ar infekcijas slimībām (izdota ne agrāk kā 3 dienas pirms uzsākšanas)
  • dzimšanas apliecības kopija (uzrādīšanai)
  • aizpildīta anketa

Starp bērna vecākiem un iestādi tiek noslēgts Pirmsskolas izglītības pakalpojuma līgums. Vecāki paraksta bērna personas lietu, kas glabājas iestādē un iekšējās kārtības un drošības noteikumus, kā arī atļaujas bērna fotogrāfēšanai. 

ATSKAITĪŠANA

Lai izstātos no bērnudārza, vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā lūdz bērnu atskaitīt no iestādes un norāda vēlamo atskaitīšanas datumu. Saskaņā ar līgumu, iesniegums par līguma pārtraukšanu, jāiesniedz  vismaz 30 kalendārās dienas pirms vēlamā daruma. Atskaitīšanas dienā vecāki saņem bērna medicīnas dokumentus.

CENRĀDIS

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma mēneša maksa Vecrīgas filiālē - 577 EUR

Pirmsskolas izglītības pakalpojums ar atlaidi māsām/brāļiem (ja 2 bērni) - 557 EUR

Pirmsskolas izglītības pakalpojums ar atlaidi māsām/brāļiem (ja 3 bērni) - 547 EUR

Maksa par ēdināšanu Vecrīgā: 5.34 EUR dienā (3 ēdienreizes/ēdiens gatavots uz vietas) - tiek aprēķināta pēc faktiskā apmeklējuma.

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma mēneša maksa Āgenskalna filiālē - 527 EUR

Pirmsskolas izglītības pakalpojums ar atlaidi māsām/brāļiem Āgenskalnā - 507 EUR

Maksa par ēdināšanu Āgenskalnā: 4.95 EUR dienā (3 ēdienreizes) - tiek aprēķināta pēc faktiskā apmeklējuma.

Pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksās ir iekļauti visi mācību līdzekļi un radošo darbu materiāli.

Ir pieejams pašvaldību (Rīga, Ķekava, Mārupe, Ādaži, Ogre, Jūrmala u.c.) līdzfinansējums, kā arī ir iespēja slēgt līgumu par līdzfinansējumu ar citām pašvaldībām, ja ir nepieciešamība.

Pieteikuma forma šeit