INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBAS

Pēcpusdienās bērniem ir iespēja apmeklēt dažādus papildus pulciņus***.


Kokapstrāde/ Skolotājs Ainārs 

Nodarbībās bērni darbojas ar dažādiem darba rīkiem, āmuru, zāģi, smilšpapīru. Vienkāršākie darbiņi ietver naglu dzīšanu koka bluķī, slīpēšanu, zāģēšanu, griešanu. Nodarbības iecīnījuši kā puikas, tā meitenes. Kokapstrāde māca bērniem roku darba vērtību, pacietību, kā arī lietu iesākšanu un pabeigšanu līdz galam. Mācību gada ietvaros, ar Aināra palīdzību, bērni paši sev izgatavo rotaļlietas, kā arī palīdz grupiņas mantu labošanā.

Peldēšana / "Wellton SPA  Centrum" Kalēju ielā

Peldēšanas nodarbībās bērni apgūst un attīsta savas prasmes peldēšanā dažādos veidos, attīsta intersi par peldēšanu kā veselīgu un pieejamu sporta veidu. Peldēšanas nodarbības veicina vispusīgu bērna fizisko attīstu, sekmē bērnu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, veido izpratni par veselīgu dzīvesveidu, pilnveido prasmes darboties kolektīvā, kā arī veido pareizu stāju. Nodarbībās tiks izmantoti dažādi peldēšanas inventāri: peldēšanas dēlīši, pleznas, aproces, riņķi, bumbas, rotaļlietas un elpošanas trubiņas.

Mūzikas un ritma nodarbības/ Skolotāja Zane

Nodarbības vērstas ne tikai uz sākotnējās elementārās muzikālās spējas – muzikālās atmiņas, dzirdes un ritma izjūtas attīstīšanu, bet arī personības intelekta attīstīšanu kopumā. Muzicēšana ir īpaši labvēlīga smadzeņu darbības attīstībai un pirmsskolas vecums ir visefektīvākais vecumposms, kad bērnam var palīdzēt atraisīt, veicināt un atklāt muzikālās spējas un dotības. Nodarbībās tiek izmantotas gan K. Orfa metodes, gan dažādas radošās mūzikas terapijas metodes, veicinot bērna pašizpausmi, kopīgi dziedot, kustoties un muzicējot, izmantojot dažādus elementārus ritma mūzikas instrumentus un skanošos žestus. Bērni apgūst gan bērnu dziesmas, gan iepazīst latviešu folkloras bagātību – dziesmas, rotaļas, dančus.


Jogas nodarbības/ Skolotāja Līva 

Nodarbības ar jogas pozu (asanu), elpošanas vingrinājumu un dažādu uzdevumu un spēļu palīdzību attīsta bērna fizisko ķermeni, radot bērnā izjūtu par savu ķermeni, tā robežām, kā arī veicinot izpratni par veselīgiem paradumiem. Tiek attīstīta bērna iekšējā līdzsvara izjūta un koncentrēšanās spējas. Bērni tiek rosināti sajust un cienīt paši sevi, citus un vidi sev apkārt. Nodarbība tradicionāli sākas ar sasveicināšanos – sasveicināšanos ar debesīm (sauli, mēnesi, zvaigznēm), sasveicināšanos ar Zemi un sasveicināšanos ar pašiem ar sevi un citiem. Neiztrūkstošs elements nodarbībās ir brīva un radoša kustība, kas dod bērnam brīvību izpaust sevi, gan radot pašiem savas “jogas” pozas, gan dejojot vai kā citādi kustoties mūzikas pavadījumā.

Sports / Sporta kluba “Super Nova” treneris Edgars

Galvenais uzdevums šajās nodarbībās ir radīt interesi, patiku pret sporta nodarbībām un fiziskām aktivitātēm, ievērojot bērnu vecumposmu īpatnības, kā arī attīstīt vispusīgi fizisko sagatavotību un pilnveidot kustību pamatprasmes.  

Sporta treniņos bērni trenera vadībā attīsta ātrumu, veiklību, lokanību, kustību reakcijas ātrumu un spēku, pilnveido kustību pamatprasmes- skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu un citas. Atbilstoši bērnu vecumposmam bērni apgūst jaunu spēļu noteikumus. Nodarbību laikā audzēkņi darbojas individuāli, pāros un grupās, tādējādi mācās komunicēt un sadarboties ar citiem bērniem un  skolotāju.  

Latviešu tautas dejas/ Skolotāja Līga 

Palēciens, teciņi, galopa un polkas solis ir pamata soļi, kas kopš skolas laika prātā būs palikuši pat tiem, kam abas kājas ir “kreisās”. Populārāko tautas deju praktizēšana ir veids, kādā varam saglabāt mums raksturīgās tradīcijas. Deju nodarbības attīsta muzikalitāti, ritma sajūtu, kustības koordināciju un spēju pārvaldīt savu ķermeni. Caur deju pamazām attīstās ķermeņa izturība, spēks, koordinācija un lokanība, kas garantē skaista un harmoniski attīstīta auguma veidošanos.

Teātra mākslas nodarbības/ Skolotāja Laimdota

Teātra mākslas nodarbībās attīsta bērnu prasmi radoši izpausties teatrālā uzdevumā, būt drošiem uz skatuves. Bērni publiskās runas, skatuviskās kustības, skatuviskā tēla veidošanas pamatiemaņas apgūst caur rotaļām un lomu spēlēm, dejošanu, elpošanas un runas vingrinājumiem, kā arī iztēli attīstošiem vingrinājumiem. Nodarbības ietver artikulācijas un elpošanas aparāta attīstīšanu; ritma izjūtas pilnveidošanu; dzīvnieku, pasaku tēlu un dabas parādību kustību un skaņu atdarināšanu; izteiksmīgas runas veidošanu, mīmikas attīstību; orientēšanos telpā uz skatuves; improvizēšanu un bērnu iztēles attīstību; izteiksmīgo, estētisko kustību pilnveidošanu, ķermeņa valodu un žestus; dejas pamatu apguvi; prasmi lietot skatuves kostīmu, grimu.

Keramika / Krista Ziemele-Bore

Keramikas pulciņa nodarbībās bērni no māla veido dažādas figūriņas un formas, var radoši izpausties un attīstīt domāšanu, koncentrēšanās spējas un iztēli. Darbā ar mālu tiek iesaistīti pirksti un plaukstas, veicot daudzveidīgas kustības formu izveidei. Tādējādi nodarbībās bērni gūst intensīvu taustes pieredzi un attīsta savu pirkstu veiklību, sagatavo roku rakstīšanai, attīsta telpisko domāšanu un izpratni par formu, kā arī trenē uzmanību un pacietību, paaugstina koncentrēšanās spējas un attīsta radošumu un spēju runāt mākslas valodā.

***Pulciņu apmeklējums ir par atsevišķu samaksu.